Bråk på Lidingö

Det är storbråk om byggprojekt på Lidingö, rapporterar tidningen Svenska Dagbladets. Det är auktionsgruppen Rädda Lidingö som hävdar att 662 personers synpunkter inför kommunfullmäktiges beslut har sorterats bort. Någonting som kommunstyrelsen ställer sig emot.

– Vi döljer ingenting. Det är en absurd diskussion som kretsar kring finn fem fel istället för sakfrågan. Det förs fram av människor om människor som med ljus och lykta söker efter brister för att kunna stoppa utvecklingen, säger Paul Lindquist (M).

 

Vilken av de båda parterna som talar sanning kan vi inte veta med säkerhet – men om det är som Rädda Lidingö hävdar, är det ett häpnadsväckande fusk som verkligen inte är okej.

Det kommunfullmäktige vill göra är att förändra Lidingö och bygga ut. De vill bland annat påbörja ett bygge på Lejonvägen där man ska skapa boende längs stadsgatan. Man vill även på Stockholmsvägen ordna stråk med butiker och bostäder samt ordna centrum med kvarter, bostäder, butiker, mötesplatser för kultur och ännu ett centrum med kvarter, bostäder och butiker. Allt detta för att se Lidingö utvecklas och därmed få mer möjligheter som kommun. Det är dock inte själva utvecklingen som man anser vara problemet. En av synpunkterna, som Rädda Lidingö säger ha försvunnit, är det faktum att projektet – som är ett miljardbygge, kommer att ta 15 år att genomföra samt att man har använt missvisande underlag som definition av grönområden. Men detta är alltså någonting som kommunstyrelsen nekar helt och hållet. De säger sig inte ha någonting att dölja och kallar det hela för en “absurd diskussion”.

Lidingö som kommun har vanligtvis annars ett mycket gott rykte och detta bråk slår hårt mot kommunen. Förhoppningsvis kommer det att lösas snarast och utan större konsekvenser. Vi har ju tidigare skrivit om hur Lidingö är ett utmärkt alternativ för bland annat skolgången och att många som inte ens bor på Lidingö väljer att gå i skolan där ändå. Det visar ju verkligen på vilken bra kommun det är.