Utflykt till Käppalaställningen

Käppala är känt för flera saker. En av dem, som inte direkt är den mest kända, är Käppalaställningen. Den byggdes under andra världskriget för att försvara Stockholm mot angrepp från luften. Anledningen till att man byggde den i Käppala var att man vill försvara inloppet till Stockholm, så att man skulle kunna ha kontroll över båttrafiken.

Ställningen är ett av många luftvärnsbatterier i Stockholm som man byggde under andra världskriget. Totalt byggde man ungefär 50 stycken. Käppalaställningen byggdes 1939, i början av kriget, och fick en kraftig kanon som skulle kunna skjuta ned ett flygplan.

Ställningen idag, och i framtiden

När man kommer till Käppalaställningen idag kan man undra var det egentligen är för någonting man ser, och hur gammalt det är. Det man ser är en ring av sten och betong, ganska låg och med en rätt stor kanon i mitten. Det går inte att skjuta med kanonen, och det är inte samma kanon som stod där när man byggde ringen. På 90-talet restaurerade man Käppalaställningen, och ställde dit en kanon som är nästan likadan som den som stod där från början. Det finns också ett skyddsrum, men det kan man inte gå in i.

Det är lite märkligt att komma till Käppalaställningen. Det är inte så länge sen som man trodde att Sverige kunde bli anfallet i ett krig, och byggde ställningar med kanoner för att försvara sig. Det känns läskigt. Samtidigt är det ju bra att man kommer ihåg att det fortfarande är så här på många håll i världen, och att det skulle kunna hända i Sverige också. Hur skulle Käppalaställningen se ut om man byggde den idag istället? Och vad skulle vi försvara oss mot då? Skulle det vara en helt datorstyrd kanon, för att skjuta ner drönare? Kanske skulle man kunna sitta hemma vid datorn och spana, för att se om man såg något konstigt utanför Stockholm.